visual1.jpg
 
 

‘Ik accepteer mensen zoals ze zijn.’

Op welke conflicten richt Buurtbemiddeling zich wel en op welke niet?

Wel:

  • ruzies tussen buren of wijkbewoners
  • individuele klachten
  • conflicten die zijn verwezen door ondermeer politie en woningbouwcorporaties
  • conflicten tussen mensen die aanspreekbaar en toerekeningsvatbaar zijn

Niet:

  • conflicten waarbij sprake is van mishandeling
  • conflicten rond alcohol- en drugsverslaving
  • crisissituaties
  • conflicten binnen één familie
  • verticale conflicten: bijvoorbeeld tussen werkgever en werknemer, tussen huisbaas en bewoner

Voorbeelden van overlast zijn:

Vreemde geuren, sloopauto's in de straat, pesterijen en intimidatie, overlast van huisdieren, harde muziek, rommel in het trappenhuis of in het plantsoen