visual1.jpg
 
 

‘Begrip voor elkaar doet wonderen.’

Het bemiddelingsproces schematisch

Een traject van buurtbemiddeling verloopt volgens een aantal vaste stappen. Hieronder staan de stappen schematisch weergegeven.

Het bemiddelingsproces
1. Melding
2. Intake
3. Selectie bemiddelaars
4. Gesprek met 1e partij
5. Gesprek met 2e partij
6. Bemiddelingsgesprek / Afspraken
7. Nazorg