visual1.jpg
 
 

‘Begrip voor elkaar doet wonderen.’

Hoe werkt buurtbemiddeling?

U neemt contact op met Buurtbemiddeling en legt kort uit wat er aan de hand is. Als de projectleider verwacht dat het conflict door bemiddeling op te lossen is, vormt deze een team van twee bemiddelaars. Hierbij wordt gekeken naar het soort conflict, de achtergrond van de partijen en de achtergrond van de bemiddelaars. Vervolgens leggen de bemiddelaars contact met beide partijen en proberen samen met de partijen tot een bemiddelingsgesprek te komen. Dit gesprek vindt plaats op neutraal terrein onder leiding van de twee bemiddelaars. In dit gesprek worden wensen voor verbetering aangegeven en concrete verbeteringsafspraken worden desgewenst vastgelegd.

Na 6 weken nemen de bemiddelaars contact op met beide partijen om te horen of de gemaakte afspraken goed verlopen. Soms is er nog een vervolggesprek nodig. Als het conflict niet te bemiddelen is, verwijst de projectleider u door naar een andere organisatie.