visual1.jpg
 
 

‘Buurtbemiddeling: een mooi juweeltje.’

Persberichten

Apeldoorns nieuws - 03 mei 2019

Buurtbemiddeling is de 1e hulp bij burenruzie. Het aantal meldingen van burenoverlast is de afgelopen vijf jaar met maar liefst 40% gestegen (tot 17.000 in 2018), zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV).

Succes

Buurtbemiddeling kan worden ingezet bij overlast van spelende kinderen, schuttingen, overhangend groen De stijging in het aantal zaken zorgt ervoor dat buurtbemiddeling steeds vaker tegen de grenzen van capaciteit en geld aan. Kortom, het succes zorgt er soms voor dat buurtbemiddeling. De stijging komt door de toegenomen populariteit onder bewoners, woningcorporaties, politie en gemeenten. Bovendien is het tegenwoordig in veel meer gemeenten beschikbaar. Voor alle inwoners van Nunspeet is er Buurtbemiddeling Nunspeet. Lees meer.

 

hetccv.nl - April 2019

Vandaag maakt het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de uitkomsten van de jaarlijkse benchmark buurtbemiddeling bekend. Opvallend is de grote stijging van het aantal meldingen van burenoverlast bij buurtbemiddelingsorganisaties. In de afgelopen vijf jaar groeide dit met maar liefst 40% (tot 17.000 in 2018). Door de stijging in het aantal zaken loopt buurtbemiddeling steeds vaker tegen de grenzen van capaciteit en geld aan. Het CCV pleit voor duurzame investeringen in buurtbemiddeling. Lees meer.

 

Leefomgeving sociaal wonen - 30 April 2019

Buurtbemiddeling is een populair hulpmiddel bij burenruzies. Het aantal aanmeldingen van burenoverlast bij bemiddelaars is de afgelopen vijf jaar met 40 procent gestegen, zo blijkt uit de jaarlijkse benchmark van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het succes bedreigt zelfs het budget. Lees meer.

 

CCV site - 21-02-2019

De aanpak van ernstige woonoverlast is erg actueel. Dat blijkt uit het feit dat meerdere gemeenten gebruikmaken van de Wet aanpak woonoverlast. Inmiddels hebben burgemeesters de eerste waarschuwingen uitgedeeld en de eerste gedragsaanwijzingen opgelegd aan overlastgevers. Lees meer.

 

Nieuwsblad De Band.nl - Nunspeet 19-01-2019

Nunspeet - Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet en Buurtbemiddeling mogen ook dit jaar de inburgering voor hun rekening nemen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de pilot met een jaar te verlengen. De pilot is in 2018 van start gegaan en het college is zeer tevreden over het resultaat daarvan. Omdat de pilot zich richt op alle inburgeraars is deze daarmee breder dan alleen de groep staushouders. Voorheen werd de inburgering ingekocht bij vluchtelingenwerk. De huidige werkwijze leidt tot een besparing van kosten. Lees meer.